böjt6

Nyomokban feltámadást tartalmazhat

“…jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.” János 11,50

Ez a Kajafás nevű főpap, aki egyébként nem kifejezetten pozitív szereplője az evangéliumoknak, főpapságánál fogva egy jövendölést mond arról, hogy Jézusnak meg kell halnia. Ti semmit sem értetek, ezt mondja a társainak. Ez az ember felismert valami fontosat: Jézus a népért adja az életét, hogy egyetlen ember vesszen el, és ne az egész nép.

Jézus feltámadásáról van itt szó. Álljunk meg most néhány gondolat erejéig Jézus feltámadásának és a feltámadásba vetett hitnek a kérdésénél. Pál apostol nagyon keményen fogalmaz a korinthusiaknak, ahol lényegében azt mondja, hogy ez az egész keresztény hit a feltámadásba vetett hit nélkül nem több puszta gittegyletnél, vagy kézimunkakörnél. De tetszőlegesen odaillesztheted a saját helyzetednek megfelelő megnevezést: istentisztelet helyett koncert, követés helyett programok, vezetés és látás helyett marketing, igei megszólítottság helyett tradíció, a kegyelemből élt élet helyett erkölcs-csőszség, szentek közössége helyett nemzetmegtartó erő, választottak helyett becsalogatott és sokszor megtévesztett emberek. Hitbeli bátorság helyett pszichologizáló közhely-áradat, Isten szava helyett vallásos beszéd, elhívottak helyett önjelöltek. Egyház helyett magánvállalkozás. Gyülekezet helyett önző és követelőző emberek csoportja, ahol mindenkinek az a gyülekezet, ami neki tetszik. A feltámadásba vetett hit nélkül Pál apostol szerint nincsen szánalmasabb, mint a keresztények. Ha kivesszük a keresztény hitből a feltámadást, úgy, mint Jézus feltámadását, ez az egész kereszténység dolog nem lesz más, mint vállásosdi, egy szánalmasan evilági próbálkozás, amit megpróbálunk megtölteni valamivel, ami szerintünk értéket ad neki. Ha Krisztus nem támadt fel, akkor mi sem támadunk fel, és ha nem támadunk fel, mert Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló (üres, tartalmatlan, szemfényvesztés) az igehirdetésünk és hiábavaló a hitünk is. A kereszténység a feltámadásba vetett hit nélkül egy skanzen, ami bemutat valamit, ami már nem él. Az egyház a feltámadás hite nélkül a múltról szól.

Tehát itt arról van szó, hogy egy ember meghalt a népért, hogy a nép megmeneküljön. Ez az ember feltámadt, hogy ezáltal, a belé vetett hit által nekem örök életem legyen. A keresztény hit csak a feltámadásba vetett hit szempontjából érthető meg. Egy a menny felől látható történés. A keresztény élet nem más, mint a feltámadás és az örök élet előszobája. Mint egy jegyesség, ami beteljesülésre vár. Nem érthető és értelmetlen a jelen szemszögéből. Csak abból a szempontból van értelme és tartalma, hogy mindazt, amit a jelenben teszünk, azért tesszük, mert abban hiszünk, hogy a jelen egy általunk hitben elfogadott jövő előszobája. Ha nincs feltámadás, nincs örök élet sem. Ha nincs örök élet, akkor nincsen kegyelem és ha nincsen kegyelem, akkor moralizálás van. Közhelyek vannak. Önsegítés van Isten segítsége helyett. Élethazugság van Isten igazsága helyett. Kis és nagy bűn van bűnbocsánat helyett. Mellébeszélés és üres szavak kijelentés helyett.

A keresztény élet a feltámadás TÉNYE nélkül olyan, mint a plátói szerelem. Szép, de céltalan és terméketlen. Öncélú. A feltámadás termékenyíti meg az üres és céltalan életünket. Hogy tudjuk, hová tartunk. Mert egy ember elveszett a népért, értem, hogy én élhessek. Hogy szent lehessek. Hogy kiválasztott. Hogy tanítvány. Hogy Isten gyermeke. Szabad. Értelmes élettel. Reménnyel. Győzelemmel. Örömmel. Élettel.Támogasd az Újragondolót PayPal-on keresztül

Nem akarlak téged sem megfosztani attól a lehetőségtől, hogy támogasd a munkámat. Lehet, hogy azt mondod, most van egy fölös ötezresem, ezt odaadom. Talán azt mondod, úgy döntök, ebben a hónapban a tizedemet ennek a blognak adom, mert tökre szeretem, és szeretném így is kifejezni, hogy fontos, hogy amikor benézek, van mit olvasnom. Az is megeshet, hogy egyszerűen nincs pénzed. Nagyon sokszor vagyok én is így. Akkor még mindig ott van a lelki támogatás, a hozzászólás lehetősége, vagy a bejegyzés megosztása, a blog ajánlása. Végül, ami még nagyon fontos. Örülök, hogy az olvasóm vagy, pénz ide, vagy oda.


Kérlek, a saját teljes nevedet használd hozzászóláskor!

  • Nimrod Pal

    Na. Hat igy. Koszonom. Osszeszedted az erveket egy hamarosan esedekes beszelgeteshez, ami ram var egy norveg gyulekezetben. Gigalike.