594fc987176bd6a544b143fcd8ba0146

A három idióta

“Engemet egy idő óta, Követ három idióta.
Hátranéztem és megláttam, Hogy én vagyok mind a hárman.”
(Lázár Ervin)

Mindhárom én vagyok. Mind a három idióta. Akik követnek már egy idő óta. Hihetetlenül frappáns két mondat. Kellett is hozzá vagy harminc év, hogy a második mondat is megszülessen. Kezdjük ott, hogy miért érzem úgy, hogy követ három idióta. Mert biztosan nem valóságosan történik mindez. Hároman követnek. Kik lehetnek? Aki voltam, aki vagyok, és aki leszek? Akár ez is lehet. De lehet más is. Lehet a háttérben a bűntudat. A bűntudat azért, hogy nem az voltam, akinek lennem kellett volna; a bűntudat azért, hogy nem az vagyok, akinek lennem kellene; és a bűntudat, hogy azt gondolom, nem is leszek soha az, aki lehetnék. Hárman követnek. Lehetnek a társadalmi elvárás. Aki szerintem mások szerint lennem kellett volna. Aki szerintem mások szerint nem kellett volna lennem. És aki szerintem vagyok. Csupa vélekedés. Szerint. Közel sem biztos, hogy ez valós. Sőt, több mint valószínű, hogy valószínűtlen. Saját démonaim követnek. Daimón. A görög filozófiában a dimónok pozitív teremtmények is. Gyanítom, hogy a démon szavunk is innen származik. A görögöknél ez még nem volt ennyire egyértelmű. A daimón lehetett jó (agathodaimón) vagy rossz, ártó lélek is. Hárman követnek, és mindjárt arra gondolunk, hogy ártó szándékból teszik. De lehet, hogy hárman jót akarnak. Platón a Phaidroszban a lelket egy szárnyas fogathoz hasonlítja. A fogat elé két erős szárnyas ló van befogva. A két ló közül az egyik, előkelő, nemes és gyönyörű; a másik pont az ellentéte. Ezt írja:

 „Elbeszélésem kezdetén három részre tagoltam a lelket – kettő közülük lóhoz hasonló, a harmadik hajtja a fogatot –, maradjunk meg ennél a képnél. Mint mondtuk, a lovak egyike derék, a másik azonban nem; de hogy miben áll a derék ló erénye s a hitványnak gyarlósága, azt nem mondtuk el; így most kell szólnunk róla. A szebbik közülük egyenes tartású, arányosan tagolt, magasan hordja a fejét, sasorrú, fehér színű, fekete szemű, becsvágyó, higgadtsággal és szégyenérzettel párosulva; a helyes vélemény követője; nem kell neki verés, paranccsal és okos szóval lehet kormányozni. A másik viszont görbe, nehézkes, mintha a véletlen hordta volna össze tagjait, vastag és kurta nyakú, pisze, fekete bőrű, kékesszürke, vérrel aláfutott szemű, féktelenség és kérkedés kedvelője, szőrös a füle, nagyothall; nagy ösztökélésre ostornak is csak alig engedelmeskedik.”

A kocsis az értelem, aki e kettőt egyensúlyban igyekszik hozni. Persze, Platónnál az értelem (anamnésis) isteni eredetű. Egyébként itt a lélek halhatatlanságáról folyik a vita. Most nem is ez a téma foglalkoztat. Hanem a három idióta. A lélek három része? Vita tárgyát képezi, hogy dihotómia vagy trihotómia, azaz hogy tulajdonképpen hány részből is áll a lélek. Ez megint nem téma most. De az a három idióta lehet a két ló meg a kocsis is. Az egyik hitvány és földhözragadt, ösztön-vezérelt és kiscsinyes, kis-stílű, a másik idealista, opportunista, kecses, tartással bír és feltörekvő. A kocsis a kettő egyensúlyának a megteremtésén dolgozik. A három idióta, aki követ már egy ideje.

Aztán eszembe jut Freud. Aki nem volt különösebben eredeti gondolkodó. Inkább azt mondanám, hogy ügyesen tudta újrafogalmazni és újrakeretezni azt, amit már előtte a görögök is elmondtak. Őt is követte már egy ideje három idióta. Többféle elnevezés vált használatossá a magyar nyelvű szakirodalomban és a Freud-fordításokban, most mi önkényesen választunk ki egy variációt. Három idióta követ már egy ideje. Az egyik az én. A másik a felettes-én. A harmadik pedig az ösztön-én. Az első józan és hatékonyságra törekszik. A másik etikus és idealista. A harmadikat az ösztönei vezérlik. Apropó, ha már a három idiótáról beszélünk. Az emlegetett elnevezéseknek van egy másik variációja is: az egyik az id, a másik az ego, a harmadik pedig a super-ego. Id, mint idióta.

 

Hátranéztem és megláttam, Hogy én vagyok mind a hárman.Támogasd az Újragondolót PayPal-on keresztül

Nem akarlak téged sem megfosztani attól a lehetőségtől, hogy támogasd a munkámat. Lehet, hogy azt mondod, most van egy fölös ötezresem, ezt odaadom. Talán azt mondod, úgy döntök, ebben a hónapban a tizedemet ennek a blognak adom, mert tökre szeretem, és szeretném így is kifejezni, hogy fontos, hogy amikor benézek, van mit olvasnom. Az is megeshet, hogy egyszerűen nincs pénzed. Nagyon sokszor vagyok én is így. Akkor még mindig ott van a lelki támogatás, a hozzászólás lehetősége, vagy a bejegyzés megosztása, a blog ajánlása. Végül, ami még nagyon fontos. Örülök, hogy az olvasóm vagy, pénz ide, vagy oda.


Kérlek, a saját teljes nevedet használd hozzászóláskor!

  • Hát Plátón vsz. nagyon zokon venné, hogy leidiótáztad a kocsisát, bár annak ő is tudatában lehetett, hogy az olimpiai hajtók nem voltak éppen észkombájnok.:) Amúgy, ha három idióta követ, mi a helyzet velem, akit követnek, aki ők vagyok, de mégse egészen? 🙂

    • Hát ha a három idióta mind én vagyok, akkor.. ? 🙂
      Egyébként valszeg Platón biztosan megbocsát ezért az asszociációért. 🙂